REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W GMINIE ŁOMIANKI

Informujemy, że Fundacja Bonum Humanum będzie realizowała zadanie publiczne w Gminie Łomianki. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu warsztatów profilaktycznych. Zajęcia warsztatowe zaproponowane przez FBH mają trafić do 3 grup odbiorców:
– dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych Gminy Łomianki,
– wychowawców i nauczycieli ze Szkół Podstawowych Gminy Łomianki,
– rodziców dzieci ze Szkół Podstawowych Gminy Łomianki.

Zadanie ukierunkowane jest na podniesienie wiedzy i umiejętności metodycznych trzech grup w zakresie problematyki mającej bezpośredni wpływ na obniżanie zagrożeń związanych z używaniem narkotyków, środków zastępczych i NSP. Czekamy na możliwość rozpoczęcia działań.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Łomianki.