Wszystkie nasze zajęcia adresowane do rad pedagogicznych, uczniów, rodziców, pracowników PCPR, rodziców zastępczych, kuratorów realizujemy także w formie Webinar – on-line.