REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W GMINIE ŁOMIANKI

Informujemy, że Fundacja Bonum Humanum będzie realizowała zadanie publiczne w Gminie Łomianki. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu warsztatów profilaktycznych. Zajęcia warsztatowe zaproponowane przez FBH mają trafić do 3 grup…