SZKOLENIA METODYCZNE I WARSZTATY DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI

(1) Ryzykowne zachowania dzieci i nastolatków w sieci. Uwarunkowania, zagrożenia, profilaktyka – 120 minut;

(2) Uzależnienia behawioralne – zjawisko, mechanizmy, zagrożenia psycho-somatyczne, profilaktyka na poziomie szkoły – 120 minut;

(3) Aktywność dzieci i nastolatków w cyberprzestrzeni – charakterystyka obszarów i problemów. Nowe technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka – 135 minut;

(4) Profilaktyka narkotykowa cz. 1. Narkotyki i dopalacze – charakterystyka wiodących substancji . Wpływ narkotyków na zdrowie psycho-fizyczne. Marihuana – fakty bez mitów – 135 minut;

(5) Profilaktyka narkotykowa cz. 2. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Pomoc przedmedyczna dla osób pod wpływem narkotyków – 135 minut;

(6) Edukacja jako przygoda. Techniki edukacyjnej aktywizacji uczniów – co warto wiedzieć o neuropsychologii i neurodydaktyce. Wsparcie uczniów wybitnych i uczniów odstających – 135 minut;

(7) Zachowania ryzykowne nastolatków – zjawisko, uwarunkowania, zagrożenia psychosomatyczne i społeczne. Profilaktyka na poziomie szkoły – 120 minut;

(8) Cyberprzemoc w szkole – zjawisko, uwarunkowania, mechanizmy, zasady profilaktyki i sposoby przeciwdziałania – 120 minut;

(9) Diabły polskie czyli pułapki ponowoczesności – o kantowskiej pułapce wolności i praw bezgranicznych. Dlaczego i kiedy normy demokratyczne zamieniają się w chaos i wartościach konserwatywnego wychowania – 150 minut.