SZKOLENIA METODYCZNE I WARSZTATY DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI

(1) Cyberprzemoc w szkole – zjawisko, uwarunkowania, mechanizmy, zasady profilaktyki i sposoby przeciwdziałania

(2) Technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci. Modelowanie relacji dzieci – technologie cyfrowe

(3) Samotność, atomizacja. O trudnych emocjach nastolatków w dobie covid – 19. Delegacje dla profilaktyki szkolnej

(4) Profilaktyka narkotykowa cz. 1. Narkotyki i NSP – charakterystyka wiodących substancji . Wpływ narkotyków na zdrowie psychofizyczne. Marihuana – fakty bez mitów

(5) Profilaktyka narkotykowa cz. 2. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Pomoc przedmedyczna dla osób pod wpływem narkotyków

(6) Edukacja jako przygoda. Techniki edukacyjnej aktywizacji uczniów – co warto wiedzieć o neuropsychologii i neurodydaktyce. Wsparcie uczniów wybitnych i uczniów odstających

(7) Ryzykowne zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Podstawy edukacji seksualnej na poziomie szkoły

(8) Anoreksja, bulimia oraz ryzykowne zachowania związane z błędnymi nawykami żywieniowymi. Delegacje dla profilaktyki szkolnej

(9) Znaczenie wychowania moralnego w rozwoju dziecka i nastolatka

(10) Małe dzieci (żłobek, przedszkole) a technologie i urządzenia cyfrowe