SZKOLENIA METODYCZNE I WARSZTATY DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI

(1) Cyberprzemoc w szkole – zjawisko, uwarunkowania, mechanizmy, zasady profilaktyki i sposoby przeciwdziałania

(2) Uzależnienia behawioralne – zjawisko, mechanizmy, zagrożenia psycho-somatyczne, profilaktyka na poziomie szkoły

(3) Aktywność dzieci i nastolatków w cyberprzestrzeni – charakterystyka obszarów i problemów. Nowe technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka

(4) Profilaktyka narkotykowa cz. 1. Narkotyki i NSP – charakterystyka wiodących substancji . Wpływ narkotyków na zdrowie psycho-fizyczne. Marihuana – fakty bez mitów

(5) Profilaktyka narkotykowa cz. 2. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Pomoc przedmedyczna dla osób pod wpływem narkotyków

(6) Edukacja jako przygoda. Techniki edukacyjnej aktywizacji uczniów – co warto wiedzieć o neuropsychologii i neurodydaktyce. Wsparcie uczniów wybitnych i uczniów odstających

(7) Podejmowanie przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań seksualnych

(8) Diabły polskie czyli pułapki ponowoczesności – o kantowskiej pułapce wolności i praw bezgranicznych. Dlaczego i kiedy normy demokratyczne zamieniają się w chaos i wartościach konserwatywnego wychowania